Thirrje e hapur për aplikim

0

Iniciativa e të rinjve të lstogut ju fton të aplikoni në trajnimin “Build the Future”, i cili do te shoqërohet me një punëtori një ditore Ky trajnim ka për qëllim të iu ndihmojë maturantëve të gjimnazit “Haxhi Zeka” në lstog dhe shkollės teknike “Mit’hat Frashëri” në Gurrakoc, të gjejnë se cila është fusha më e përshtatshme e studimit për ta, bazuar në tiparet e personalitetit të tyre. Gjatë këtij trajnimi, maturantët do të avancohen në përgatitjen e CV-së dhe Letres Motivuese, që do t’iu shërbejnë në të ardhmen për aplikime për punë praktike, vullnetare, trajnime të ndryshme, dhe për tregun e punes Trajnimi dhe punëtoria mbahen me 18,19 prill, në Shtëpia e Inovacionit Istog – CBC Innovation Hub, Istog Kushtet për aplikim Te jeni maturant Të jeni nga komuna e lstogut Aplikimini mund ta bëni online Në faqen iniciativa e të rinjëve të Istogut ne Facebook dhe Instagram apo direkt në linkun e me poshtëm :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGxfIBEmbY8ldiCpEub_QI0YSjxG7qPifBSIInMKIOd_epA/viewform?fbclid=IwAR3G4addt8AGoBL7ZNrELNJNOiBfA8lyHQ9R67gdVJbeFjl7oGgUxxd7WFk