Mosrregullimi i duhur i rrjetit të kanalizimit në fshatin Baicë të komunës së Istogut paraqet problem për banorët

0

Banorët e kësaj ane kërkojnë që të bëhet rregullimi i këtij kanalizimi sepse kur koha përkeqësohet është shumë e vështirë të kalohet andej meqenëse ai kanal është vetëm i mbuluar më dhe, por nuk është i rregulluar dhe nuk është përfunduar si duhet nga ana e kompanisë së kontraktuar nga autoritetet komunale./RTV FONTANA